همانگونه که در نمودار با تایم فریم هفتگی مشخص می باشد سطح حمایت معتبر مذکور مانع از افت قیمتی بیشتر شده است و این بدان معناست که با پذیرش ریسک می توان سهم را ...