اما امروز سه شنبه در حالی به سراغ بازار می رویم که به نظر می رسد بورس تهران هم در صدد اختلاف بازدهی خود با بازارهای موازی از جمله ارز ، طلا ، مسکن و خودرو است و از این رو به دنبال یافتن بهانه ای برای رشد است...