میهمان تازه وارد بازار یعنی سپ ، در جریان معاملات روز گذشته عرضه شد اما با حمایت سهامداران حقوقی خیلی زود یکبار دیگر صف خرید را تجربه کرد...