اما امروز در آخرین روز کاری از اولین هفته اردیبهشت ماه در حالی به سراغ بازار می رویم که تحلیل گران نموداری بر این باورند که با توجه به حجم نه چندان دلچسب بازار در جریان معاملات روز گذشته و همچنین فاصله محسوس ارزش خالص معاملات با روزهای اوج بازار ، بسیار بعید است ...