بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته پس از مشت و لگد ٢ روز اخیر و بادمجانی که پای چشم‌اش کاشته شده بود ، وضعیت بهتری داشت ! البته خبری از ناز و نوازش هم نبود و با گذر از نیمه ابتدایی ساعت معاملات ، باری دیگر شاهد حضور فروشندگان در سمت عرضه بودیم ! در بازار امروز سرمایه گذاران با تکه یخی که زیر چشم خود گذاشته بودند ، پای سیستم معاملات نشسته و به کاهش کبودی چشم و بهبود وضعیت بازار برای روزهای آتی امیدوار بودند ! به راستی این امید ، واهی است یا ...