بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته مصادف با آغاز یازدهمین دور از نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک و بیمه وضعیتی مشابه با روز گذشته داشت و فضا کماکان بی رمق و کسل کننده بود. البته در دقایق ابتدایی شرایط می رفت که بهتر شود و آرایش تهاجمی را داشته باشیم اما خرابی هسته معاملات موجب شد تا به مرور شاهد «گارد دفاعی» و عقب نشینی بازار باشیم. درخصوص دلیل وضعیت فعلی بازار در گزارش های اخیر بطور مفصل صحبت کردیم و گفتیم که ...