بازار سهام در حالی این روزها به تحولات ارزی نگاه ویژه دارد که بامداد روز شنبه ائتلاف سه گانه آمریکا ، بریتانیا و فرانسه حمله محدودی به سوریه کرد. احتمال رویارویی غرب با روسیه و به تبع آن ایران در خاک سوریه یکی از نگرانی های چند روز گذشته فعالان بازار سرمایه بود.حالا این نگرانی با حمله محدودی که روزگذشته و بدون درگیری خاصی انجام گرفت ، کمتر از قبل شده است.پیش بینی ما این است که سرمایه گذاران در بورس همچنان محافظه کار باشند البته کمتر از قبل ؛ چون سیاست های ارزی جدید در حال شکل گیری و مشخص شدن است و از سویی دیگر نگرانی های سیاسی نیز با فروکش کردن نسبی احتمال جنگ در سوریه در حال برطرف شدن است.این روزها شاید بتوان به رشد بازار سهام امیدوارتر بود... در این نوشتار به بررسی تاثیر بسیار مهم تک نرخی شدن ارز و سیاست های جدید ارزی بر شرکت های صادراتی بورس پرداخته شده است...