اما در این شماره از چشم انداز مجددا به گروه پتروشیمی سر خواهیم زد و به تحلیل یکی از سهم های متانول ساز این گروه به نام «شخارک» خواهیم نشست. ثبات رشد نرخ متانول در سطوح بیش از ٣٨٠ دلاری و تحرکات ارزی اخیر از دلایلی است که سبب شده روند صعودی شرکت های تولید کننده متانول کماکان پایدار بماند. ضمن اینکه ٣ شرکت پتروشیمی زاگرس ، خارک و فن آوران نیز گزارش های خوبی را به بازار منعکس می کنند. گزارش هایی که در عین همراه بودن با پوشش مناسب سود ، نوید ...