اما در این شماره از چشم انداز سراغ یکی از شرکت های پتروشیمی خواهیم رفت که سال متفاوتی نسبت به همگروهی های خود دارد. غول تولید کننده اوره کشور که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ماه دارد ، در اولین بودجه حسابرسی شده ای که برای سال ٩٧ منتشر نمود ، سود هر سهم خود را در سطوح ٧٧٢ ریالی پیش بینی نمود که نسبت به سود ۵٩٩ ریالی محقق شده در دوره ١٢ ماهه سال ٩۶ ، رشد حدود ٢٩ درصدی را نشان می دهد. این شرکت در شفاف سازی که اخیرا منتشر نمود ، سود ٧٧٢ ریالی خود را با تعدیل سنگین ...