ما برای تغییر ترند نزولی به صعودی شکست این سطح الزامی ست. علاقه مندان به سهام خودرویی می توانند با رعایت حد ضرر ...