امروز سه شنبه ٢۴ بهمن ماه ، بورس تهران در حالی کار خود را آغاز می کند که در بازارهای جهانی اوضاع کمی َآرام تر شده است. نفت حوالی ۶٣ دلار نوسان می کند. روی به محدوده ٣۴٠٠ دلار بازگشته و مس حوالی ۶٩٠٠ دلار قیمت دارد. از طرف دیگر دلار در بازار آزاد باز هم سرکشی می کند و دیروز تا نیمه های کانال ۴٨٠٠ تومانی پیشروی کرد! به این ترتیب انتظار می رود در بازار امروز....