در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه شاهد شکل گیری پترن هارمونیک AB=CD هستیم. ...