در گروه پتروشیمی و سهام شرکت‌های چند رشته ای و هلدینگی ، معاملات متعادل ، منفی و کم رمقی را شاهد بودیم. در شرایطی طی هفته اخیر اکثر نمادهای این گروه بواسطه ٣ عامل : رای دیوان عدالت مبنی بر رشد نرخ فروش اوره و همچنین تثبیت قیمت اوره و متانول در بازارهای جهانی و رشد قیمت ارز مورد توجه بودند که در هفته جاری طرف عرضه تا حدودی بر تقاضا غلبه کرده اما انتظار می رود پس از یک دوره اصلاح موقت ...