اما در شرکت های تولید کننده اولفین ، پتروشیمی جم را داریم که بواسطه ٢ عامل : گزارش مناسب ٩ ماهه همراه با پوشش سود عملیاتی خوب و رسیدن گزارش ماهانه که سیگنال رشد نرخ برخی از محصولات نظیر اتیلن با رشد ٢٠ درصدی را می دهد ، مورد توجه بود. خبر مهم اینکه قیمت های فروش اتیلن پتروشیمی برزویه (نوری) رشد بالایی در ماه گذشته ...