در حالی گزارشات ٩ ماهه یکی پس از دیگری روی خروجی کدال قرار می گیرد که برآیند گزارشات تا اینجای کار مثبت بوده و گزارشات خوبی را از شرکت ها شاهد هستیم. از طرف دیگر همانطور که گفتیم دلار هم رو به بالا حرکت می کند و همین مهم می تواند باعث افزایشی بودن سود شرکت ها ...