بورس تهران کار خود را در حالی آغاز می کند که در آخرین روز کاری از هفته قرار داریم. با توجه به ناآرامی های جسته و گریخته داخلی به نظر می رسد اغلب فعالان بازار ترجیح می دهند فعلا نظاره گر باشند یا حداقل در زمره خریدار نباشند تا بیش از پیش درگیر تحولات احتمالی آخر هفته نباشند. بدین ترتیب علیرغم روند صعودی دلار آزاد و نیز شرایط مطلوب بازارهای جهانی به نظر می رسد امروز بازار سردی را شاهد باشیم...