اما در فولادی ها ، یکی از نمادهای پر حاشیه و خوش نوسان بازار به نام ذوب آهن را بررسی خواهیم کرد. سهمی اخیرا سودآور شده اما به دلیل انباشت زیان سالهای گذشته ، اقلا طی یکی دو سال آتی نمی تواند سودی در مجامع میان سهامداران خود توزیع کند. ذوب آهن در آخرین اطلاعیه ای که منتشر کرده ، پیش بینی نموده برای سال ٩۶ مبلغ ...