اما در این شماره از چشم انداز به سراغ گروه فولادی خواهیم رفت. جایی که فولاد آلیاژی ایران با نماد «فولاژ» به واسطه افزایش نرخ فروش در محصولات خود ، می تواند تعدیل مثبت در گزارش های آتی داشته باشد. البته این روزها بیش از اینکه بحث کاهش و یا افزایش نرخ مطرح باشد ، این ثبات نرخ است که حرف اول و آخر را می زند و لذا خیلی نمی توان به قیمت های لحظه ای بها داد. اما تحرکات مثبت دلاری نیز ...