در این شماره از چشم انداز بنا داریم تا یکی دیگر از سهم های گروه روی به نام «فرآور» را که این روزها قدرت صعودی خود را از دست داده و در قیمت های ١.٣٠٠ – ١.٢٠٠ تومانی نوسان می کند ، مورد بررسی قرار دهیم. تداوم حضور «روی» در قیمت های بیش از ٣.١٠٠ دلاری می تواند تعدیلات دیگری را برای این سهم فلزی به ارمغان بیاورد ؛ هر چند که فرآور به لحاظ تکنیکی موقعیت چندان جالبی ندارد. این شرکت در اطلاعیه ای که جدیدا منتشر نموده ، سود هر سهم خود را با تعدیل مثبت ...