به گزارش تیم تجلیلی بورس٢۴، سهم در تاریخ سوم ابان ماه معرفی و با نوسانات مثبت همراه شده است سهامداران کموتاه مدتی فروش سهم در قیمت های مثبت فعلی می تواند گزینه مناسبی باشد.

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

آهن و فولاد میلاد(بمیلا)

175

الی

180

200

215

175

160

پرریسک

سهم در تاریخ سوم ابان ماه معرفی و با نوسانات مثبت همراه شده است سهامداران کموتاه مدتی فروش سهم در قیمت های مثبت فعلی می تواند گزینه مناسبی باشد