اما باز هم به بخش تحلیل عملکرد ماهانه شرکت ها رسیدیم. در این بخش قصد داریم مجددا عملکرد شرکت «فولاد مبارکه» در دوره ۶ ماهه و همچنین مهر ماه را بررسی کنیم. این شرکت در جدیدترین گزارشی که طی روزهای اخیر منتشر نمود ، سود هر سهم خود را با تعدیل مثبت سنگین ٧٨ درصدی از سطوح ٣٠٢ ریالی به ۵٣٨ ریال افزایش داد و در دوره ...