در اوره سازان تقاضای قوی تری را شاهد بودیم چراکه در روزهای پایانی هفته به یکباره رشد نرخ اوره شتاب گرفت و شاهد پرش قیمت این محصول تا سطوح ٢۵٩ دلاری بودیم ! در نتیجه ۴ نماد پتروشیمی پردیس ، خراسان ، شیراز و کرمانشاه نیز از نمادهای صدرنشین در بازار امروز بودند. شپدیس در حالی به مصاف قیمت های ۶٣٠ – ۶۴٠ تومانی می رود که در صورت گذر از این سد ، توانایی رشد تا ...