بورس تهران هفته گذشته با کاهش حجم نقدینگی در بازار شاهد جو نسبتا ضعیفی بود که نوسانات بازارهای جهانی.....

بورس24: بورس تهران هفته گذشته با کاهش حجم نقدینگی در بازار شاهد جو نسبتا ضعیفی بود که در این میان نوسانات بازارهای جهانی و افت قیمت فلزات پایه نیز به این موضوع دامن زد و در نهایت منجر به افت شاخص کل شد. نگاهی به عملکرد حدود 90 صندوق سرمایه گذاری در سهام نیز نشان می دهد در هفته منتهی به 24 شهریور ماه در مجموع بیش از نیمی از صندوق ها با ثبت بازدهی منفی به کار خود پایان دادند و در این میان شاگرد مثبت های هفته انگشت شمار بودند. صندوق های سرمایه گذاری نوین نیک، ارمغان الماس، یکم سهام گستران شرق، سپهر آتی و همیان سپهر با کسب بازدهی حدود یک درصدی برترین عملکرد را طی یک هفته گذشته به خود اختصاص دادند. در جداول پیوست جزئیات روند قیمت و بازدهی به همراه برترین صندوق های سرمایه گذاری طی بازده شش ماهه آورده شده است.