این شرکت دارای موقعیت استراتژیک در فروش غلتک است می باشد و در صورت خروج قطعی از رکود در بازار فولاد و افزایش تولید ورق، شاهد فروش بیشتر غلتک و روند صعودی سودآوری خواهیم بود که...