روز پانزدهم تیرماه شرکت گهر زمین میزبان حدود ۶٠ مدیر ، سهامدار و خبرنگار بازار سرمایه بود.معدن متعلق به این شرکت حدود ۶۵٠ میلیون تن ذخیره ماده معدنی دارد.مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل با توجه به عملکرد خوب این شرکت در سال نخست تولید و شناسایی حدود ۶٠ میلیارد تومان سود و با عنایت به مجوز ٢۵ ساله بهره برداری از معدن و نرخ متوسط ۶٠ دلاری سنگ آهن ، ارزش دست کم ۶۵٠٠ میلیارد تومانی برای این شرکت برآورد کرد. در ادامه تحلیل بورس ٢۴ از این معدن که به «نگین کویر» مشهور شده از نظرتان می گذرد...