چالش سهم، خلاص شدن از هزینه های مالی ست که پاشنه آشیل سود شرکت در سال های اخیر شده است و در سال ٩۵ به اوج خود رسید اما برای گزارشات آتی احتمالا تحولاتی شگرف در سهم دیده خواهد شد و این موضوع رشد شارپ سهم را محتمل کرده است