روند افزایشی قیمت فولاد به این سنگ نیز سرایت کرده است تا شرایط برای آن متفاوت گردد.....

بورس24: معادن منگنز ایران که در طی روزهای اخیر با عرضه و خروج یکی از سهامداران مورد توجه قرار گرفته است، تولید کننده انواع سنگ منگنز برای مصارف صنعت فولاد است و خریدار محصولات این شرکت عمدتا ذوب آهن می باشد. این شرکت طی سال جاری به طور متوسط نرخ فروش را در حدود 275 تومان برای هر کیلو پیش بینی کرده است و این در شرایطی ست که بسته به نوع محصول این رقم می تواند متفاوت باشد. عموما میزان مصرف سنگ منگنز با توجه به ترکبی از دانه بندی های متفاوت استفاده می شود و طبیعی ست که شرکت الزاما در یک ماه دانه بندی درشت و در ماه بعد دانه بندی ریز را به طور معمول نخواهد فروخت بلکه ترکیبی از این محصول مورد استفاده صنعت قرار خواهد گرفت.

طی سه ماهه نخست امسال این شرکت سنگ منگنز را با متوسط نرخ 282 تومان برای هر کیلو به فروش رساند که این رقم هم از بودجه بالاتر است اما در تیر ماه موفق به فروش در محدوده 338 تومان گردیده است. روند افزایشی قیمت فولاد به این سنگ نیز سرایت کرده است تا شرایط برای آن متفاوت گردد.
در صورتی که بتوان نرخ های جدید را با دانه بندی مشابه قبل فرض نمود، از محل این افزایش نرخ و تثبیت آن سود هر سهم از مبلغ 34 ریال تا محدوده 260  ریال توانایی رشد خواهد داشت. این بدان معناست که کوچکترین تغییرات در نرخ های فروش اثر جهشی بر درآمد زایی سهم خواهد گذاشت. باید در نظر گرفت که نرخ های موجود تعدیل گشته لیکن برای تصمیم گیری نسبت به پوشش سود نیاز به گذر زمان و کسب اطمینان لازم از قیمت های این کانی فلزی خواهد بود.