رییس سازمان بورس با اعلام اجرای مواردی مانند اصلاح دامنه نوسان و حجم مبنا و نحوه توقف و بازگشایی نمادها طی دو تا چند هفته دیگر ، از برنامه حذف مالیات نیم درصدی فروش سهام و کاهش کارمزد معاملات خبر داد. ...