به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم از دید تکنیکالی در مدار صعودی قرار گرفته و با دید بنیادی نیز شاهد ورود حمایت های خوبی از سهم به خصوص با توجه به افزایش امید ها به روند رو به رشد سودآوری شرکت هستیم.