پس از مدتها رکود ، روز گذشته شاهد گردش جریان نقدینگی در نمادهای بزرگ معدنی ، فلزی ، خودرویی و ... بودیم و نتیجتا شاخص کل با رشد نیم درصدی کانال ٧٩ هزار واحد را پس گرفت و اگر این رویه تا پایان هفته ادامه داشته باشد بعید نیست خیلی زود...