شرکت زامیاد تاریخ برگزاری مجمع عادی سالیانه خود را اعلام کرد.