در نماد حسیر روز گذشته معاملات عجیبی را شاهد بودیم. در حالی که روز یکشنبه سهم متعادل و در محدوده مثبت ١ – ٢ معامله شده بود ، در جریان معاملات روز گذشته از همان ابتدای بازار شاهد تشکیل صف خرید پرحجم در این نماد بودیم .