شرکت پالایش نفت تهران در آخرین روز تیر ماه به مجمع خواهد رفت.