جلال بهارستان مدیر عامل دسبحا در خصوص عملکرد سال ٩۵این شرکت گفت: سال ٩۵علی رغم سختی هایی که داشت سود شرکت از ١١۵میلیارد تومان به ١۵١میلیارد تومان افزایش داشت و شاهد رشد ٣١درصدی سود سالانه شرکت بودیم...

مجمع عمومی عادی سالانه گروه دارویی سبحان با حضور 83.65 درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد.

جلال بهارستان مدیر عامل دسبحا در خصوص عملکرد سال 95این شرکت گفت: سال 95علی رغم سختی هایی که داشت سود شرکت از 115میلیارد تومان به 151میلیارد تومان افزایش داشت و شاهد رشد 31درصدی سود سالانه شرکت بودیم.

وی گفت: شرکت های تابعه گروه سبحان دارویی در سال 95با رشد 15 درصدی فروش و سود خالص روبرو بودند و 14 میلیارد تومان مبلغ صادرات شرکت های زیر مجموعه بود.

بهارستان در ادامه به عملکرد مالی زیر مجموعه ها پرداخت و گفت: البرز دارو در سال گذشته 25درصد رشد فروش و سود ناخالص به ثبت رساند و سود عملیاتی این مجموعه 23درصد و سود خالص هم در حدود 24درصد رشد داشته است.

سبحان دارو در سال مالی 95 در حدود 168 میلیارد تومان فروش داشته است که سود عملیاتی 77 میلیارد تومان و سود خالص مجموعه 90میلیارد تومان بوده است.

ایران دارو دیگر شرکت زیر مجموعه گروه سود ناخالص 31 میلیاردی را ثبت کرد و 13.7 میلیارد تومان سود خالص محقق کرد، این شرکت 16درصد رشد فروش،32درصد رشد سود عملیاتی و 26درصد رشد سود ناخالص را در سال مالی 95 به ثبت رساند.

کی بی سی شرکت دیگری از گروه دارویی سبحان نیز در سال مالی 95 موفق به ثبت فروش 186میلیارد تومانی شد که سود ناخالص شرکت 28میلیارد تومان و سود خالص مجموعه 17.7میلیارد تومان بوده است، سود خالص شرکت رشد 16 درصدی را ثبت کرده است .

سبحان انکولوژی هم در سال 96 عملکرد قابل قبولی داشت و توانست فروش 120میلیارد تومانی به ثبت برساند، سود ناخالص مجموعه 50میلیارد تومان بود که بر اساس این عملکرد رشد 27 درصدی فروش 31درصدی سود ناخالص، رشد 19درصدی سود عملیاتی و رشد 15 درصدی سود خالص را به ثبت رساند.

بهارستان در خصوص برنامه های سال 96 این گروه دارویی گفت: برای سال جاری برنامه اصلاح GMP، تولید و اصلاح سبد محصول، تداوم برنامه های بخش بازرگانی در راستای افزایش فروش، افزایش صادرات و تقویت بنیه مالی شرکت های تابعه در دستور کار سال 96 خواهد بود.

وی در خصوص مطالبات شرکت هم گفت: در کل صنعت مشکل وصول مطالبات وجود دارد، تا کنون تلاش کردیم تا دوره وصول مطالبات شرکت کاهش پیدا کند و این دوره 270روز است که در صنعت 340روز است و عمده آن هم به دلیل مشکلات بیمارستانهای دولتی است. با توجه به شرایط فعلی امیدواریم روند دوره وصول مطالبات در همین شرایط ثابت بماند و بدتر نشود.

بهارستان در خصوص دریافت اوراق مرابحه گفت: البرز دارو 90 میلیارد تومان ارواق دریافت کرده است و امیدواریم این اوراق گشایشی باشد به منظور بهبود سرمایه در گردش چرا که از این طریق اوراق در وثیقه قرار می گیرد و تسهیلات ارزان قیمت بدون سپرده گذاری اخذ خواهد شد که هزینه های تامین مالی را تاحدقابل قبولی کاهش می دهد.

وی در خصوص برنامه شرکت برای سود انباشته هم گفت: در مورد افزایش سرمایه تاییدیه سهامدار عمده مورد نیاز است که برنامه ای برای آن در سال جاری نداریم. با توجه به وضعیت مطالبات شرکت های تابعه و نیاز به نقدینگی فعلا با نظر سهامدار عمده افزایش سرمایه از محل سود انباشته عملیاتی نمی شود.

مجمع دسبحا در پایان رای به تقسیم 97درصد از سود محقق شده سال مالی 95 داد و 93 تومان سود تقسیم کرد.