میزان اثر پذیری شرکت های این گروه بر اساس نوع فعالیت و تامین خوراک کاملا متفاوت خواهد بود و شاید بتوان در یک جمله خلاصه گفت آینده بلند مدت صنعت روی ...