امروز دوشنبه ، بیست و نهمین روز از خرداد را در حالی آغاز می کنیم که بازار تحت تاثیر دو محور مهم قرار دارد. اولی بحث کدال و برخی گزارشات خوب شرکتها از جمله فولاد ، جم ، وخاور و ... است و دومین موضوع مربوط به رویدادهای سیاسی ...