به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل اصلاح قیمتی عمیق در سطوح حمایتی قوی قرار گرفته و در صورت مثبت شدن جو بازار می تواند با برگشت روند خوبی همراه شود.