به نظر این روزها نه تنها نباید از بازار نامید شد ، بلکه باید با دقت و وسواس بیشتری روند معاملات را رصد کرد. به نظر می رسد اغلب نمادها (آن دسته از نمادهایی که تن به اصلاح دادند) با تلورانس ۵ – ١٠ درصدی همین حوالی کف خواهند زد. ...