گروه فلزی و معدنی نیز صدرنشین بازار امروز بودند. رشد قیمت مس و روی در بازارهای جهانی که شب گذشته به وقوع پیوست ، از مهمترین دلایل توجه بازار و حرکت نقدینگی به سمت گروه مزبور می باشد. نکته مثبت دیگر اینکه همزمان با رشد قیمت فلزات در بازارهای جهانی ، شاخص این گروه در بازار داخلی ، نشانه هایی از خاتمه یافتن روند اصلاحی را نشان می دهد. البته ...