به گزارش گروه تحلیلی بورس٢۴،این سهم که در گروهی پرخبر و و با توجه بالا قرار گرفته است با روند اصلاحی فعلی کم کم به قیمت های حمایتی خود نزدیک و به نظر می رسد خرید پله ای در دو سطوح حمایتی یاد شده بتواند گرینه مناسبی برای سهامداران با درجه پذیرش ریسک باشد.