مجمع وتوسم را می توان از جمله معدود مجامعی دانست که سهامداران عمده وخرد در تقسیم سود به اجماع رسیدند. حضور فعال سهامداران حقیقی در کنار سهامداران عمده، نوید برگزاری مجمعی پویا را می داد. گمانه زنی های صورت گرفته در روزهای قبل از مجمع در خصوص میزان تقسیم سود و همچنین هم زمانی مجمع با عرضه های بلوکی بانک ملی و زیرمجموعه های سرمایه گذاری بر حساسیت مجمع امسال وتوسم افزوده بود...

مجمع سالانه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی عصر شنبه 21 اسفندماه با حضور حدود 95 درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد و فراتر از تصور حاضرین سود تقسیم کرد.

مجمع وتوسم را می توان از جمله معدود مجامعی دانست که سهامداران عمده وخرد در تقسیم سود به اجماع رسیدند. حضور فعال سهامداران حقیقی در کنار سهامداران عمده، نوید برگزاری مجمعی پویا را می داد. گمانه زنی های صورت گرفته در روزهای قبل از مجمع در خصوص میزان تقسیم سود و همچنین هم زمانی مجمع با عرضه های بلوکی بانک ملی و زیرمجموعه های سرمایه گذاری بر حساسیت مجمع امسال وتوسم افزوده بود.

شعبانپور که از معدود مدیران عاملی است که پس از طی بیش از یک دهه فعالیت کارشناسی و مدیریتی در مجموعه وتوسم، سکان هدایت این شرکت را به عهده گرفته است. پس از ارائه گزارشی در خصوص اقتصاد جهان و ایران و تحلیلی از وضعیت بازار سرمایه و پول در کشور وارد بخش اصلی گزارش عملکردی گردید.

وی سال مالی گذشته شرکت را مقارن با فراز و نشیب بالای بازار دانست و گفت: شرکت تحت مدیریتش توانسته است بسیاری از ریسک ها را پیش بینی و مدیریت نماید.

شعبانپور سود 409 ریالی وتوسم را معرف تحقق بودجه 100 درصدی دانست و سهم وتوسم از ارزش بازار صنعت سرمایه گذاری را حدود 6 درصد عنوان کرد. امتیاز 100 و رتبه یک در شفافیت، وزن 96 درصدی سهام نرخ بندی شده در پورتفو، سهم مطلوب صنایع پیشرو در سبد سرمایه گذاری ها را از نقاط مثبت عملکرد سال مالی 95 دانست.

مدیرعامل وتوسم در خصوص تمرکز مچموعه بر گردش معاملات گفت: در سال مالی 95شرکت اهتمام ویژه به گردش معاملات داشت و از رشد 23 درصدی گردش معاملات در سال جاری خبر داد، گردش 2 برابری سبد سهام شرکت نسبت به بورس؛ احراز رتبه دوم گردش معاملات در بین شرکتهای سرمایه گذاری با سهم 16 درصدی از گردش معاملات صنعت سرمایه گذاری، احراز رتبه دوم گردش معاملات سهام در بین شرکتهای سرمایه گذاری با سهم 13 درصدی از گردش معاملات این صنعت، مدیریت هزینه های عملیاتی در سطح 11 درصد و رشد 27 درصدی navشرکت، در زمره عملکرد مثبت سال مالی 95 بوده است.

پژمان شعبانپور در ادامه گزارش خود، با مقایسه تقسیم سودهای پورتفوی شرکت با کل بورس گفت: وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر شرکت را 30 درصد مطلوب تر از بازار عنوان کرد و به استراتژی انتخاب سرمایه پذیران با سودآوری مطلوب و تقسیم سود خوب اشاره و تاکید نمود این راهبرد در کنار توجه جدی تر به کسب درآمد از محل خرید و فروش سهام در برنامه آینده شرکت نیز به قوت ادامه خواهد داشت.

مجمع پس از بررسی گزارش حسابرس و پاسخ به سوالات سهامداران، با تصمیم فراتر از انتظار و البته خوشایند پایان یافت که بر این اساس شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی اقدام به تقسیم سود 450 ریالی نمود.

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی طبق گروه بندی صنایع شرکتهای بورسی در صنعت "سرمایه گذاریها"فعالیت میکند.طبق اطلاعات جدول زیل، صنعت مذکور معادل 2.91درصد از مجموع ارزش بورس و فرابورس را تشکیل میدهد. به لحاظ سرمایه،شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی هفتمین شرکت حاضر در این صنعت استو در پایان آذر ماه 1395 جایگاه شرکت در صنعت از نظر ارزش بازار در رتبه هفتم قرار داشته و سهم ارزش بازار شرکت از ارزش جاری کل صنعت طی سال مالی مورد گزارش، 6.2 درصد بوده است.

طی سال مالی منتهی به 95.9.30 علاوه بر افزایش تعداد شرکتهای سرمایه گذاری درج شده در فرابورس ایران، با عنایت به افزایش سرمایه برخی از شرمتهای فعال در صنعت سرمایه گذاری ، مجموع سرمایه این شرکتها با 18 درصد افزایش ، از مبلغ 76 هزار میلیارد ریال به 90 هزار میلیارد ریال افزایش یافته که منجر به کاهش سهم ارزشی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از ارزش صنعت شده است.

6