انتشار گزارش های مثبت و تخمین افزایش سودآوری شرکت ها در سال آتی هنوز نتوانسته روند ضعیف ارزش معاملات را تغییر دهد و همچنان اوضاع نقدینگی در بازار سهام در حداقل ممکن پیگیری می شود .