در نماد ثفارس تقاضای جالبی را شاهد بودیم. این سهم در شرایطی طی روزهای اخیر زیر فشار عرضه از سوی حقوقی ها قرار گرفته بود که در معاملات روز چهارشنبه بواسطه جدی شدن بحث فروش پروژه صدرا و نیکان با افزایش تقاضا به صف خرید میلیونی نشست. عمران و توسعه فارسی که به لحاظ بنیادی یک سر و گردن بالاتر از همگروهی ها بوده و گفته می شود تعدیلات مثبت خوبی در راه دارد. ثفارس برای شکست قطعی روند نزولی و قرار گرفتن در مسیر رشد ، نیاز به عبور قاطعانه از سد ...