در وضعیت فعلی و با بالا گرفتن ارزش معاملات در چند نماد خاص اگر چه می توان به روزنه های رونق شکل گرفته در بازار امیدوار بود ، اما یکی از علائم خروج از رکود می تواند ثبت ارزش معاملات پر قوت در گروه های سرآمد بازار سهام باشد .