معاملات همچنان سرد و بی رمق جلو می رود ، ارزش معاملات به زحمت به فراتر از ١٠٠ میلیارد تومان دست پیدا می کند . فعالان بازار سهام چشم انتظار ورود دیگر نمادهای بانکی هستند اتفاقی که در روزهای اخیر چندین بار شایعات و اخباری در خصوص آن مطرح شده است . در چنین فضایی بیشتر کدهای دانه درشت فعال در معاملات ، به حمایت از نمادهای مرتبط و یا زیرمجموعه خود می پردازند .