از طرفی ، تغییر سیاست های ایالات متحده به عنوان مهره ای تاثیر گذار در تعاملات بین المللی سبب شده ، برخی از کدهای قدرتمند در داخل به دنبال ثبات و شکل گرفتن سیاست های بین المللی باشند . حقیقت آن است که سیاست های تاجر مونارنجی یانکی ها برای بسیاری از سیاستمداران عرصه جهانی ناشناخته است .