در گروه فولادی و معدنی گزارش ها خوب بود. تقریبا می توان گفت که اکثر شرکت ها به غیر از هرمز و ذوب آهن که مشکلات خاص خود را دارند ، با افزایش سودآوری و تعدیل مثبت روبرو شدند اما در مقطع فعلی ، شاهد اصلاح قیمتی – زمانی در کلیه نمادهای این گروه هستیم. البته افت قیمت دلار نیز مزید بر علت شده و نبود نقدینگی کافی در بازار سبب افت قیمت ها شده است. به نظر نمادهای این گروه در نیمه ابتدایی بهمن ماه درجا می زنند اما با آغاز نیمه دوم بهمن ماه و همزمان با ...