سیاست تقسیم سود مجامع سال های اخیر شرکت و شنیده ها، حکایت از آن دارد که سود قابل توجهی در مجمع سال مالی ٩۵ این شرکت که قطعا در یکی دو ماه آینده برگزار می گردد، تقسیم خواهد شد...

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با سرمایه 4.500 میلیارد ریال، دارای سبد سهام بورسی و فرابورسی به بهای تمام شده 8.534 میلیارد ریال و ارزش بازاری 9.338 میلیارد ریال است که عمدتاً از سهام شرکت های دارویی رازک، نفت بهران، پتروشیمی خارک، سینا دارو، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، گروه سرمایه گذاری مسکن، پتروشیمی مبین، پتروشیمی جم و ارتباطات سیار تشکیل شده است. همچنین بخشی از سبد دارایی های شرکت مربوط به سرمایه گذاری در سهام شرکت های فولاد مبارکه، فخوز، کگل، کچاد، کنور و فملی که با توجه به افزایش قیمت جهانی فولاد، سنگ آهن و مس، امکان افزایش سودآوری این شرکت ها و تأثیر مثبت آن بر ارزش افزوده پرتفوی وتوسم و سودآوری آن وجود دارد. افزایش قیمت جهانی نفت و متانول نیز شخارک و زاگرس را متأثر خواهد نمود که هر دوی آن ها بر افزایش ارزش افزوده پرتفوی وتوسم و سودآوری آن نقش مهمی خواهند داشت.

روند سودآوری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در سال های گذشته از یک ثبات مناسبی برخوردار بوده است که نشان دهنده تداوم آن در سنوات آتی می باشد. این شرکت در سال های رکودی بازار نیز ثبات سودآوری عملیاتی خود را به شکل مناسبی حفظ نموده است.

این شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1395.09.30 نه تنها توانسته است بودجه مصوب خود را محقق نماید بلکه بازدهی بالاتر از شاخص نیز کسب نموده است. طی سال های گذشته، همواره بازده وتوسم از بازده شاخص بالاتر بوده است. بنابراین می توان شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی را به عنوان یکی از شرکت های با ثبات درآمدی در نظر گرفت که ارزش ذاتی آن صرفاً از طریق محاسبه NAV برآورد نمی شود و توجه به سودآوری سال بعد شرکت و میزان سود تقسیمی در مجمع عمومی سال مالی 1395 نیز در برآورد ارزش ذاتی و تخمین قیمت هر سهم شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در ادامه ارزش روز خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در تاریخ 1395.10.25 محاسبه شده است.

همانطور که ملاحضه می شود،ارزش خالص دارایی های شرکت حدود 2,100 ریال است. بدیهی است که بهبود بازار سرمایه، از دو جهت می تواند موجب افزایش NAV وتوسم گردد؛ از یک سو ارزش افزوده پرتفوی شرکت افزایش می یابد و از سوی دیگر، افزایش سودآوری شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم سود مناسب در مجامع تیرماه 96 می تواند سودآوری و در نتیجه حقوق صاحبان سهام شرکت را افزایش دهد.

سیاست تقسیم سود مجامع سال های اخیر شرکت و شنیده ها، حکایت از آن دارد که سود قابل توجهی در مجمع سال مالی 95 این شرکت که قطعا در یکی دو ماه آینده برگزار می گردد، تقسیم خواهد شد.