حضور چند کد حقوقی سرشناس در معاملات روز چهارشنبه هفته قبل در سمت خرید هم به کمک فعالان بازار آمد ، تا بیشتر به پاره شدن رکود باور پیدا کنند .