در تحلیل تکنیکال سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران با نماد «ختوقا» ، روند حرکتی سهم در ١٠ ماه اخیر را در یک کانال نزولی محصور نمودیم. این سهم هر بار در برخورد با سطوح کف و سقف کانال واکنش های قابل تاملی داشته و ...